Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.


BL Fund Selection Equities

Dakfonds - aandelen Dakfonds - aandelen

Situatie op 02/07/2020

Risiconiveau

Laag Hoog
Aanbevolen beleggingshorizon : > 8 jaar

Performance

Gemiddelde jaarlijkse performance sinds de oprichting 4,56 %

Performance op 02/07/2020

FONDS
In 2017 10,76 %
In 2018 -11,13 %
In 2019 25,44 %
Sinds 01.01/2020 0,83 %
Sinds 12 maanden 8,65 %
Sinds 3 jaar 17,31 %
Sinds de oprichting 130,80 %

Strategie

Beleggingsbeleid

Dit compartiment biedt voor minstens 75% van zijn nettovermogen blootstelling aan de aandelenmarkten en wordt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen hoofdzakelijk belegd in ICBE's en andere ICB's. Het saldo kan worden belegd in obligatie-ICB's, in liquiditeiten of in gelijk welke andere roerende waarden die aan een beurs zijn genoteerd of worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan een internationale spreiding van de beleggingen en aan flexibiliteit met betrekking tot de thema's en sectoren die potentieel aanwezig zijn in het compartiment.

Beheersverslag - 1e kwartaal 2020

Het vooruitzicht van een forse daling van de bedrijfswinsten als gevolg van de quarantainemaatregelen heeft tot een historische val van de aandelenmarkten geleid, waardoor die een van de slechtste kwartalen uit de beursgeschiedenis achter de rug hebben. Over de eerste drie maanden van het jaar is de MSCI All Country World Index Net Total Return met 19,6% gedaald (in EUR). In dat klimaat heeft het fonds 17,6% verloren, terwijl soortgelijke fondsen gemiddeld 20,3% hebben prijsgegeven. Onze voorzichtige positionering en onze nadruk op groeiaandelen hadden een positieve invloed. De onderliggende fondsen deden het over het algemeen goed, maar de prestaties liepen uiteen naargelang de beheersstijl. Fondsen die in groeiaandelen beleggen, presteren vaak beter wanneer fondsen die zich op waardeaandelen en aandelen van kleine marktkapitalisaties concentreren zwaar onderpresteren. Opvallend is dat goudmijnfondsen er niet in geslaagd zijn sterke prestaties neer te zetten, ondanks een stijging van de goudprijs in het afgelopen kwartaal. Wat onze portefeuille betreft, hebben we ons verder toegespitst op beheerders die beleggen in groeiaandelen. Daarbij hebben we de posities in HSBC Asian Smaller Companies, BGF Asian Growth Leaders, Robeco Emerging Conservative, Robeco European Conservative, Mainfirst European Opportunities en Polar UK Absolute Equity verkocht en de fondsen Threadneedle Global Smaller Companies en Vontobel MTX Emerging Market Leaders aan de portefeuille toegevoegd. Het aandelenrisico bedraagt nog altijd ongeveer 90%.

Algemene informatie

Netto-inventariswaarde  
Berekend Iedere werkdag
NIW kapitalisatieaandelen, B (02/07/2020) 230,80 EUR
CODES Interne code Kapitalisatie : 1393353000
ISIN-code Kapitalisatie : LU0135980968
WKN-code Kapitalisatie : 762210
SICOVAM-code Kapitalisatie : 509654
Nettovermogen (miljoen) 83,87 EUR
Oprichtingsdatum 03/10/2001