Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

Wij gebruiken een onderbouwde onderzoeks- en beheersmethode die zich al over een langere periode heeft bewezen. Het fondsenuniversum is bijzonder gevarieerd, wat een troef is voor beheerders van dakfondsen.

Onze methode

De samenstelling van de portefeuilles hangt af van de aandelenallocatie, die met grote discipline wordt bepaald. Het uitgangspunt daarbij is ons motto ‘de prijs bepaalt het rendement’.

Vier rendementsbronnen

Aandelenfondsen

 •   Geografische spreiding
 •   Beheersstijl
 •   Kapitalisatiegrootte
 •   Sector 
 •   Thema 

Obligatiefondsen

 •   Van geldmarktinstrumenten tot converteerbare obligaties
 •   Directe beleggingen indien nodig

Gedecorreleerde absoluut-rendementfondsen

 •   Streven naar een jaarrendement van 3% tot 5%
 •   Vervangen obligaties in een lagerenteklimaat

Directionele absoluut-rendementfondsen

 •   Beperken de volatiliteit, maar hangen af van de trend
 •   Goed om extra rendement te genereren zonder al te veel volatiliteit

Ons onafhankelijke en dus volledig vrije analistenteam voor externe fondsen gaat uit van kwalitatieve en kwantitatieve criteria om de beste fondsen uit de hele wereld te beoordelen en te selecteren.

Het team

Het team bestaat uit analisten en beheerders die zich volledig toeleggen op onderzoeks- en beheersdiensten met betrekking tot externe fondsen. Het team is onafhankelijk en benut zijn expertise om kwantitatieve en kwalitatieve analyses uit te voeren en zo de ‘eigenheid’ van fondsen te bepalen. Vervolgens kiest het voor de fondsen die het best zijn afgestemd op de behoeften van onze cliënten en onze portefeuilles.

Het beleggingsuniversum

Het beleggingsuniversum omvat alle grote beleggingscategorieën, namelijk aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, grondstoffen, valuta's en absoluut-rendementstrategieën. Enkel private-equity- en hedgefondsen zijn uitgesloten. Dergelijke fondsen zijn weinig transparant, onvoldoende liquide en soms ook erg complex, wat haaks staat op het voorzichtigheidsprincipe dat we bij BLI-Banque de Luxembourg Investments van oudsher toepassen.

BL Fund Selection: dakfondsen die de beste expertise verenigen

Met de dakfondsen van BL Fund Selection kunnen cliënten beleggen in het resultaat van het eerder beschreven selectieproces, namelijk een reeks fondsen die alle risicoprofielen dekt. Ons onafhankelijke analistenteam voor externe fondsen gaat uit van kwalitatieve en kwantitatieve criteria om fondsen uit de hele wereld te beoordelen en de meest geschikte fondsen te selecteren. De weging van de verschillende categorieën (aandelenfondsen, obligatiefondsen enz.) wordt actief beheerd en varieert naargelang de marktomstandigheden.

STAP 1: KWANTITATIEVE ANALYSE

 •   Rendementsanalyse over een lange periode en in verschillende marktsituaties
 •   Regelmaat van de rendementen
 •   Volatiliteit van het fonds en maximumverlies

STAP 2: KWALITATIEVE ANALYSE

 •   Beleggingsstijl en -methode
 •   Transparantie van het beleggingsbeleid
 •   Stabiliteit en kwaliteit van de beheersteams
 •   Opbouw van de portefeuille
 •   Omvang van het vermogen
 •   Risicobeheersing
 •   Kostenstructuur

Wenst u meer informatie?

Fanny Nosetti-Perrot
Chief Executive Officer