Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

OTHER DOCUMENTS AND POLICIES OF THE MANAGEMENT COMPANY

 

AT = Oostenrijk, BE = België, CH = Zwitserland, DE = Duitsland, DK = Denemarken, ES = Spanje, FI = Finland, FR = Frankrijk, GB = Verenigd Koninkrijk, IT = Italië, LU = Luxemburg, NL = Nederland, NO = Noorwegen, PT = Portugal, SE = Zweden, SG = Singapore

KID's / Eid

In dit deel van de website stellen wij u KID’s (Key Investor Document) of essentiële-informatiedocument (Eid) ter beschikking voor uw beleggingen in icbe’s. Een KID of Eid is een genormaliseerd, bij wet voorgeschreven document van drie pagina's dat het document met essentiële beleggersinformatie (KIID)* vervangt. Die documenten bevatten een samenvatting in eenvoudige taal van genormaliseerde informatie die gemakkelijk kan worden vergeleken, om beleggers te informeren over de risico's van de icbe’s.

BLI - Banque de Luxembourg Investments zal dit deel van de website regelmatig bijwerken en raadt beleggers aan om het regelmatig te raadplegen, in ieder geval alvorens te beleggen in een icbe, om te weten wanneer de KID’s van de verschillende icbe’s beschikbaar zullen zijn en de meest recente toepasselijke versie te downloaden.

De informatie op deze pagina wordt verstrekt zoals ze verkregen werd bij de externe bedrijven of betreft snelkoppelingen naar andere websites die niet door Banque de Luxembourg werden ontwikkeld. BLI - Banque de Luxembourg Investments garandeert dan ook geenszins de nauwkeurigheid, de relevantie en de volledigheid van de informatie en de documenten in dit deel van de website en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige fout of weglating in die informatie of documenten. BLI - Banque de Luxembourg Investments kan niet garanderen dat alle functies steeds beschikbaar zullen zijn.

De informatie in dit deel van de website mag niet gezien worden als een aanbod of uitnodiging om beleggingen te kopen, of om te beleggen in de vermelde icbe’s. Niets van de informatie op deze website mag gezien worden als juridisch, fiscaal, beleggings- of ander advies. Er mag niet op de vermelde icbe’s worden ingetekend door personen die wonen in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging in strijd met de wet zou zijn of waar de persoon die een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging doet daar niet toe gekwalificeerd is, noch door personen aan wie volgens de geldende wetgeving een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met BLI - Banque de Luxembourg Investments.

*Banque de Luxembourg Investments zal het document met essentiële beleggersinformatie (KIID) ter beschikking stellen van beleggers die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, overeenkomstig de regelgeving van het Verenigd Koninkrijk.