Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

Gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens door BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. via de website www.banquedeluxembourginvestments.com.

Ten behoeve van de uitvoering van de aan de Bank opgedragen taken conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), kan BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. zich genoodzaakt zien om op u betrekking hebbende persoonsgegevens te verwerken.

BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. moet als openbare betrokkene die persoonsgegevens verwerkt, zijn verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke nakomen.

De contactgegevens van BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. zijn:

BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A.
16, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Tél.: (+352) 26 26 99 1
E-mail: info@bli.lu

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A., kunt u contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer), onze functionaris voor gegevensbescherming:

per e-mail: dpo@bli.lu
per brief:

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
16, boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

of per telefoon: (+352) 26 26 99 1

De informatie over de gegevensverwerking door BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. die via de website van de Bank www.banquedeluxembourginvestments.com beschikbaar is, wordt hierna uitvoerig weergegeven en is eveneens beschikbaar op de relevante pagina's van de website van Banque de Luxembourg die op de verwerking in kwestie betrekking hebben.

Beheer van de abonnementen op de publicaties van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourginvestments.com. beschikbare abonnementsformulieren vergaart.

1. Doel en juridische grondslag van de verwerking

De verwerking heeft als doel de verzending van publicaties van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. te beheren.

Hiermee kan BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.:

 • abonnementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • adres.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Beheer van de uitnodigingen voor de evenementen van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourg.com beschikbare inschrijvingsformulieren voor evenementen vergaart.

1. Doel en juridische grondslag van de verwerking

De verwerking heeft als doel de evenementen die georganiseerd worden door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. te beheren.

Hiermee kan BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.:

 • uitnodigingen beheren;
 • reacties beheren;
 • evenementen beheren;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

e-mailadres;

 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • adres;
 • geselecteerde persoon, indien voor het evenement meerdere keuzes mogelijk zijn;
 • aantal introducés.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de dienst Public Relations en het evenementenbureau van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).

Beheer van commerciële contactverzoeken gericht aan BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de Bank door middel van de op de website www.banquedeluxembourginvestments.com beschikbare contactformulieren vergaart.

1. Doel en juridische grondslag van de verwerking

De verwerking heeft als doel de commerciële contactverzoeken aan BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. te beheren.

Hiermee kan BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.:

 • contact opnemen met de prospect;
 • de cijfers met betrekking tot dienstverlening uitwerken.

2. Categorieën verwerkte gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens van de betreffende personen:

 • e-mailadres;
 • naam/voorna(a)m(en);
 • aanspreektitel;
 • adres;
 • te selecteren persoon, indien er meerdere keuzemogelijkheden zijn;
 • telefoonnummer.

3. Categorieën ontvangers van verwerkte gegevens

De gegevens zijn bestemd voor:

 • de commerciële afdelingen van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.;
 • de IT-afdeling (databankbeheerder) van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

4. Opslagperiode

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van BLI – Banque de Luxembourg Investments S.A. en in overeenstemming met het Beleid nodig is.

5. Rechten van de betrokken personen

U hebt toegang tot de op u betrekking hebbende gegevens en u hebt recht op: de verkrijging van een kopie ervan (artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming), rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens (artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming), bezwaarmaking tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21 van de algemene verordening gegevensbescherming), gegevenswissing (onder de voorwaarden zoals vastgesteld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming) en beperking van de verwerking (onder de in artikel 18 van diezelfde verordening bedoelde voorwaarden).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. en voor alle vragen met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de DPO (Data Protection Officer), de functionaris voor gegevensbescherming bij BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

6. Klachten

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. in strijd is met de algemene verordening gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de Luxemburgse commissie voor gegevensbescherming (CNPD).