Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

De beheersstrategie van BLI voor obligaties is gericht op emittenten van wie de kwaliteit, de kredietrating en de financieringskosten stabiel blijven of verbeteren. We mijden emittenten van wie de kredietwaardigheid achteruitgaat, hoe goedkoop hun obligaties ook zijn.

Onze beleggingsfilosofie

Focus op de kwaliteit van de emittenten

Onze actieve strategie zonder beperkingen mikt op obligaties:

  • waarvan de kwaliteit stabiel blijft of verbetert,
  • van emittenten van wie de financieringskosten dalen,

terwijl we het risico onder controle houden.

 

Ons beleggingsproces

Beleggingsmethodologie obligaties

Macro-economische overwegingen om het kader vast te leggen, bottom-upbenadering voor de uitvoering ervan

Obligatiebeheer

Combinatie van verschillende benaderingen op basis van de doelstellingen
Mogelijkheid om een of meer duurzame strategieën te implementeren, al dan niet gelijktijdig, afhankelijk van het in aanmerking genomen universum en de vooropgestelde doelen qua ESG-prestaties en/of impact.

Social Bond Impulsum Impact Series 1 

Profiling Emerging markets sustainability

 


Wenst u meer informatie?

Jean-Philippe Donge
Head of Fixed Income