Bl Form Display

Contacteer ons

U bent cliënt, institutioneel belegger of u hebt belangstelling voor onze fondsen of onze beleggingsmethode? U wenst specifieke informatie over onze fondsen? Vul het formulier in en stuur het terug.

*
*
*
*
*
Om veiligheidsredenen willen wij u vragen de uitkomst van de optelsom in te voeren.
*
* Velden zijn verplicht
Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij deze intern kunnen gebruiken om u te identificeren, uw aanvragen te behandelen en u te antwoorden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons beleid ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens, dat u kunt raadplegen op www.banquedeluxembourginvestments.com. U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken om rechtzetting of verwijdering van uw gegevens en u kunt uw recht op verzet uitoefenen door contact op te nemen met de Data Protection Officer van BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. (dpo@bli.lu). U kunt op elk ogenblik verzoeken om deze verwerking stop te zetten. Uw Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard dan nodig is voor het doel van BLI en in overeenstemming met het Beleid.

Form - Surcharge CSS MEP novembre