Language And Country

Contact

 
Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Door rekening te houden met ESG-factoren in verschillende fasen van het beheersproces, kan BLI onderbouwde, relevante en verantwoorde beleggingsbeslissingen nemen om duurzame rendementen te genereren op lange termijn.

Met de ondertekening van de principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (UN PRI) in 2017 heeft BLI zich ertoe geëngageerd op lange termijn te werken. We zijn ervan overtuigd dat we de juiste weg zijn ingeslagen, maar beseffen ook dat het thema voortdurend evolueert. Het vereist niet alleen een groot aanpassingsvermogen, maar ook standvastigheid om de gekozen koers te kunnen aanhouden op basis van duurzame en solide (financiële en niet-financiële) beheersprincipes. Julien Jonas, SRI-strateeg

Een duurzame en verantwoorde aanpak, geworteld in de vertrouwde langetermijnfilosofie van BLI

Bij BLI – Banque de Luxembourg Investments zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de beleggingen die we voor onze cliënten uitvoeren. Daarom hebben wij de principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen (UN PRI) in juli 2017 ondertekend, met de bedoeling ze in onze activiteiten te integreren. Die integratie stoelt op drie pijlers: verwerking van ESG-criteria in het beleggingsproces, engagement en een actief stembeleid. 

Door de UN PRI te ondertekenen, heeft BLI zich ertoe verbonden die zes principes te respecteren en de financiële sector wereldwijd te helpen verbeteren door de beste praktijken uit te dragen.

Onze beleggingsfilosofie is altijd op de lange termijn gericht geweest. We menen namelijk dat bedrijven of emittenten van obligaties die duurzaam groeien en niet alleen denken aan de belangen van hun aandeelhouders (of schuldeisers in geval van obligaties) maar ook aan hun medewerkers, leveranciers, cliënten, de brede samenleving en het milieu op lange termijn beter kunnen presteren, omdat hun ESG-risico's lager zijn en/of omdat ze er beter mee omgaan. Dankzij de analyse van niet-financiële factoren kunnen we onze sterkste overtuigingen toepassen om stevige rendementen te behalen voor onze cliënten.

Het duurzame en verantwoorde beleggingsbeleid van BLI stoelt op de langetermijnvisie die we altijd al hebben gehad en onze overtuigingen, en wordt op verschillende niveaus in het beleggingsproces toegepast:

 

Meer informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen 2


Wenst u meer informatie?

Julien Jonas
SRI Strategist