Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

Bij BLI zijn we ervan overtuigd dat we door alle potentiële financiële en niet-financiële risico's te analyseren, betere beleggingsbeslissingen kunnen nemen die een duurzaam rendement zullen genereren.

Het analyseren van sociale, milieu- en governancefactoren (ESG) is een bijkomend instrument voor onze beleggingsanalyses dat ons helpt de risico’s in onze portefeuilles onder controle te houden. ESG-analyses bieden ons een nieuwe invalshoek en extra informatie over de bedrijven waarin we willen beleggen. Guy Wagner, bestuurder-directeur

Beleggen volgens de ESG-criteria

Onze beleggingsmethode is gebaseerd op kerncijfers en zorgt voor portefeuilles met een lager dan gemiddelde volatiliteit en een hoger dan gemiddeld rendement over een volledige economische cyclus. Om de risico-rendementsverhouding van onze producten verder te verbeteren, lijkt het ons logisch dat we in ons beleggingsproces ook met niet-financiële factoren rekening houden. Daarvoor gebruiken we de resultaten van de vele externe ESG-onderzoeken die tegenwoordig beschikbaar zijn. 

In juli 2017 heeft BLI het handvest van de Verenigde Naties met de principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend. Daarna hebben wij een intern ESG-comité opgericht en een ESG-beleid (milieu, maatschappij en governance) uitgewerkt.

Onze overtuigingen en engagementen inzake maatschappelijk verantwoord beleggen

 

Meer informatie


Wenst u meer informatie?

Julien Jonas
SRI Strategist