Luxemburg
16, boulevard Royal – L-2449 Luxembourg
 
Maandag tot vrijdag
8.00 u. tot 17.00 u.

De strategie van BLI voor het beheer van obligatiebeleggingen is gericht op emittenten waarvan de kwaliteit, de kredietrating en de financieringskosten stabiel blijven of gestaag verbeteren. We mijden emittenten waarvan de kredietcijfers achteruitgaan, hoe goedkoop hun obligaties ook zijn.

Wereldwijd kansen grijpen – Focus op emittenten in een positieve spiraal

Obligatiebeheer is drastisch veranderd

In de afgelopen dertig jaar waren een dalende rente en stijgende obligatiekoersen de overheersende trend op de obligatiemarkten. Daar is nu verandering in gekomen. Er is dan ook een actieve beleggingsstrategie nodig om met vastrentende beleggingen positieve rendementen te halen.

Ons obligatieteam heeft een multidisciplinair onderzoeksproces ontwikkeld dat gebaseerd is op een top-down- en bottom-upanalyse van de risico's.

Daarbij kijken wij naar emittenten in de ontwikkelde en de groeilanden, in zowel de openbare als de privésector. Dat proces wordt aangevuld met een dynamisch beleggings- en beoordelingsproces. Binnen het team wordt open gecommuniceerd en intensief samengewerkt via gemeenschappelijke werkplatforms. In de door ons ontwikkelde aanpak houden we rekening met kwalitatieve en kwantitatieve factoren. Onze aanpak berust op drie verschillende rendementsbronnen, namelijk duration, spread en munt.

De drie dimensies van de obligatiemarkten
Naargelang de beleggingsstrategie van de fondsen van BLI-Banque de Luxembourg benutten de fondsbeheerders één, twee of alle drie de rendementsbronnen om waarde te creëren voor hun beleggers. Het beleggingsuniversum van de fondsen wordt soms beperkt tot eersterangs staatsobligaties van de eurozone of de Verenigde Staten, maar kan ook bedrijfsobligaties van groeilanden omvatten.


Het team is van mening dat inefficiënties in de marktwerking in zowel de ontwikkelde als de groeilanden voorkomen. Daarom kiezen wij voor een opportunistisch beheer en houden wij zoveel mogelijk afstand van referentie-indexen. Onze voorkeur voor zo’n actieve beleggingsaanpak wordt nog versterkt door het einde van de langdurige neerwaartse trend van de rente.

Het obligatie-universum

Naargelang de beleggingsstrategie van de fondsen van BLI - Banque de Luxembourg Investments benutten de fondsbeheerders één, twee of alle drie de rendementsbronnen. Het beleggingsuniversum van de fondsen wordt soms beperkt tot eersterangs staatsobligaties van de eurozone of de Verenigde Staten, maar kan ook bedrijfsobligaties van groeilanden omvatten.


Wenst u meer informatie?

Jean-Philippe Donge
Head of Fixed Income